Všeobecné vyhlásenie


Táto stránka bola vyvinutá pre potreby kreativnydomov.sk. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Kreativnydomov.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.Kreativnydomov.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.


Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom stránky kreativnydomov.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných so stránkou kreativnydomov.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom stránky kreativnydomov.sk.


Všetky osobné údaje získava stránka kreativnydomov.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Obrazy Veci Steny Grafika